Kişinin yasevimliığı toplum içre kıymeti olan , yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tüyönetmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara göre insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; ferdin davranışlarındaki yaşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğteamülme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı dokumalabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin lakinçlarına normal ) bileğteamülme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma göre;

· Terbiye bir vetiretir.

· Terbiye sürecinde, ferdin davranışlarının mergup yönde bileğteamültirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğteamülme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç anayasa öğesi vardır.

1. Fakatç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye lakinçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı umum kültürler midein birdır. Fakatçların içinde ne olduğu ve öğrenme midein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre bileğteamülebilir, ancak sürecin doğası bileğteamülmez.

Terbiye kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca biröte filozof ve eğitimci, eğitimin ne başüstüneğuna üstüne farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen standart tanılamamı şudur: Terbiye, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğteamülikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içre eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğteamülikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Terbiye, kişi midein ömür boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik yani beklentilere ve hedeflere normal olabileceği gibi istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin teamülletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal terbiye, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal terbiye denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, terbiye merkezleri gibi mekânlarda verilen terbiye formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan terbiye ise informal eğitidir. Yani terbiye sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine göre sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye tutulmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belli bir plan ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal terbiye ise spontane gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir tertibat olarak ele alındığında ise terbiye sisteminin üç anayasa ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Kaynak; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Müddetç; ekol içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, yetki, sınav özları gibi mergup davranış bileğteamüliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir